Kontakti
Wasi d.o.o.
OIB: 74224169321
Franje Lučića 32
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel:+385 1 3455 945
webshop@wasi.hr

Radno vrijeme:
PON - PET od 8:00 do 16:00

Uvjeti prodaje putem internetske trgovine Wasi


Informacije o trgovackom društvu
Wasi d.o.o.
Franje Lucica 32
10000 Zagreb
e-adresa internetske trgovine: webshop@wasi.hr
tel: +385 (0)1 3455-945
faks: +385 (0)1 3455-947
Wasi društvo s ogranicenom odgovornošcu za trgovinu, usluge i zastupanje
IBAN: HR03 2484 0081 1003 2299 6, HR33 2340 0091 1105 0539 6
Društvo upisano u registar Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem 080414603
OIB/PDV ID 74224169321
Temeljni kapital društva 2.720.000,00 kuna, uplacen u cijelosti
Uprava: direktor Bernard Jelovica, zastupa društvo samostalno i pojedinacno

Znacenje izraza navedenih u ovim opcim uvjetima
1. Prodavatelj – trgovacko društvo Wasi d.o.o., Franje Lucica 32, 10000 Zagreb; vrši djelatnost maloprodaje i veleprodaje nauticke opreme.
2. shop.wasi.hr – web adresa prodavateljeve internet trgovine
3. Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te narucila proizvod ili uslugu.
4. Korisnik „shop.wasi.hr“ – svaka osoba koja web stranicu shop.wasi.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
5. Korištenje „shop.wasi.hr“ – pristup stranici shop.wasi.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internetske trgovine
6. Online kupnja ili internetska trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „shop.wasi.hr “
7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „shop.wasi.hr“, a koje je moguce kupiti putem internetske trgovine.

Opce odredbe uvjeta prodaje
1. Nositelj svih prava na sadržaj na web stranici „shop.wasi.hr“ je trgovacko društvo Wasi d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj). Korištenjem usluge “shop.wasi.hr” internetske trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na „shop.wasi.hr“ smatra se da su potrošaci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvacaju.
2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Wasi internetske trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) izmedu potrošaca kao krajnjeg kupca i Wasi internetske trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i nacin narucivanja proizvoda, cijene proizvoda, nacin placanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „shop.wasi.hr“ i online kupnje.
3. Korisnicima preporucamo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda izmedu Kupca i Prodavatelja zakljucen je u trenutku narudžbe proizvoda.
5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za racun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zakljuciti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomicno poslovno sposobne osobe ugovor mogu zakljuciti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
6. Korisnici „shop.wasi.hr“ dužni su dati tocne, važece i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašcuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili korištenje svih ili dijela usluga koje nudi „shop.wasi.hr“.
7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Opcih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop, kao i sav ostali sadržaj na „shop.wasi.hr“, zbog cega su Korisnici „shop.wasi.hr“ dužni prilikom svakog posjeta web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobada Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na „shop.wasi.hr“ web stranici.
8. Prodavatelj se oslobada svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uredajima koji omogucuju pristup “shop.wasi.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uredajima prilikom korištenja ”shop.wasi.hr“, ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trecih osoba, racunalnih virusa i sl., te drugih slucajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Takoder, Prodavatelj je osloboden svake odgovornosti u slucaju nastanka okolnosti koje onemogucavaju korištenje „shop.wasi.hr“.
9. Prodavatelj se u potpunosti odrice bilo kakve odgovornosti za tocnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “shop.wasi.hr”. Wasi zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvodaca.
10. Wasi sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri, kako bi se kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Wasi ne jamci da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguce nenamjerne greške kod opisa proizvoda Wasi ne odgovara. Moguce su razlike izmedu stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvodac izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Internetska trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji
1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predvidenom mjestu na „shop.wasi.hr“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati tocne, važece i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznaceni uz informacije o odredenim proizvodima, predstavljaju ponudu Wasi d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zakljucivanjem narudžbe ili na drugi nacin utvrden ovim Uvjetima, iste prihvaca, cime se smatra da je zakljucen ugovor izmedu Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “shop.wasi.hr” internetske trgovine uz placanje odgovarajuce naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zakljucuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe - web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.
3. Kupac je ovlašten izabrati mogucnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-adresu Kupca bit ce dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
4. Proizvodi koji se mogu kupiti navedeni su na „shop.wasi.hr“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Nacini dostave”.
5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u meduvremenu prodan, tada ce Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplacenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljaca). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slucaju po bilo kojoj osnovi.
6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (ukljucen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu „Naruci“, a sustav ga dalje vodi do stranice „Placanje“, na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije kao i adresu dostave. Potrebno je potvrditi da je Kupac upoznat s uvjetima kupovine i odabrati nacin placanja (American Express®, MasterCard®, Maestro®, Diners ili Visa karticom). U istom trenutku kada se odabere „Naruci“ sustav automatski kreira ponudu na temelju narudžbe Kupca te je proslijeduje na e-adresu Kupca.
7. Po izvršenju gorenavedenih koraka internetske trgovine i odabirom nacina placanja, na dnu stranice otvaraju se polja za unos podataka vezanih uz placanje karticom. Klikom na „Plati“ sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda kupovine“(ukoliko je autorizacija transakcije provedena), na kojoj se nalaze podatci o kupljenim proizvodima i uslugama, kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda, broj narudžbe, te obavijest o e-adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ukoliko autorizacija nije provedena, otvara se stanica s upozorenjem da autorizacija nije uspješno provedena.
Detalji racuna se mogu promijeniti ovisno o tome prima li racun fizicka osoba ili pravna. Ako racun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.
8. Minimalni iznos narudžbe je 50 kn (sa PDV-om).


Cijena
1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajuci PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog cega postoji mogucnost da cijene u trgovini budu razlicite od cijena na „shop.wasi.hr“, no sve navedene cijene vrijede za online kupovinu neovisno o eventualnoj cijeni istog proizvoda u trgovini.
2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene iskljucivo za web shop. Takoder, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti iskljucivo za internetsku kupovinu, što ce kupcu biti naznaceno prije same kupovine.
3. Neovisno od prethodne tocke ovih Opcih uvjeta, svi naruceni proizvodi bit ce isporuceni po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Placanje
1. Placanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti putem platnih kartica:
- American Express
- MasterCard
- Maestro
- Visa
- Diners
2. Placanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a prilikom placanja virmanom, u trenutku primitka uplate na žiro-racun Prodavatelja:
RBA: 2484008-1100322996 IBAN: HR0324840081100322996
PBZ: 2340009-1110505396 IBAN: HR3323400091110505396

Jamstvo i servisi
1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je naveden na „shop.wasi.hr“ Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu tog proizvoda, kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.
2. Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se u jamstvenom listu, kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.
3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznacenu e-adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slucajevima ce Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno, ima pravo reklamaciju podnijeti u prodajnim trgovinama „Wasi“.

Dostava
1. Proizvodi koji su placeni sukladno dostavljenoj ponudi šalju se isti dan te ce biti isporuceni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (ovisno o voznom redu dostavne (kurirske) službe), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 13h od ponedjeljka do petka, racunajuci od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odredeni termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bismo mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj (kurirskoj) službi.
2. Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt navedene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljac nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac, vec do ulaza u zgradu.
3. Proizvodi koji su placeni sukladno dostavljenoj ponudi šalju se isti dan te ce biti isporuceni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana ( ovisno o voznom redu dostavne (kurirske) službe), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 13h od ponedjeljka do petka, racunajuci od dana uplate. U slucaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogucnosti isporuciti u navedenom roku, o tome ce obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slucaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
4. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporuceni proizvod i u slucaju vidljivog oštecenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštecenog proizvoda.
5. U slucajevima kada je Kupcu isporucen proizvod razlicit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku narucenog proizvoda, a ukoliko to nije moguce, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu placene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda, te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod.
6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnicki prirucnik, jamstveni list), racun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštecenja.
7. Cijene dostave na adresu na podrucju Republike Hrvatske istaknute su na „shop.wasi.hr“ i u njima je sadržan pripadajuci PDV:
- Za kupnju do 300kn prijevoz se naplacuje 25,00 kn
- Za kupnju od 300 do 600kn prijevoz se naplacuje 12,50 kn
- Za kupnju preko 600kn prijevoz se ne naplacuje.
8. Za isporuku van podrucja Republike Hrvatske prije kupnje je potrebno kontaktirati Prodavatelja na webshop@wasi.hr.


Raskid ugovora i povrat
1. Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogucnost pregledati Uvjete klikom na „Uvjeti korištenja“ ispod pregleda narudžbe (obavijest iz clanka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošaca (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz clanka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošaca).
2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (cetrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navodenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je zapocelo uz njegov izricit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s cinjenicom da ce izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
3. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Wasi d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
4. Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta kupovine.
5. Izjava se šalje poštom (na Wasi d.o.o., Franje Lucica 32, 10000 Zagreb), telefaksom na +385 (0)1 3455-947 ili elektronickom poštom na webshop@wasi.hr. U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (racuna), datum narudžbe (racuna), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.
6. Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ce mu se povrat novca koji je od njega primljen, ukljucujuci i troškove isporuke, bez odgadanja, a najkasnije u roku od 14 (cetrnaest) dana od dana kada Wasi zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponudena. Povrat novca bit ce izvršen na isti nacin na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slucaju da Korisnik pristaje na drugi nacin povrata placenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Wasi može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vracen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.
7. Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Wasi d.o.o., Franje Lucica 32, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgadanja, a u svakom slucaju najkasnije u roku od 14 (cetrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 (0)1 3455-945 ili se javi na webshop@wasi.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vracanja proizvoda.
8. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrdivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
10. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge zapocelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporuceno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.


RASKID UGOVORA O KUPNJI

Zaštita osobnih podataka
1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijedenje odnosa s Kupcima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke nece ni na koji nacin ustupiti trecim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slucajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
3. Wasi ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Wasi za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge trece strane, web pay servisa, koji enkripcijom štiti vaše podatke.
4. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netocnih osobnih podataka.
5. Ako ste nam dostavili vaše osobne podatke, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak kao i ostala prava predvidena Opcom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima te o nacinu kako Wasi d.o.o. obraduje vaše osobne podatke pogledajte Izjavu o zaštiti podataka posjetitelja na internetskim stranicama WASI d.o.o.

Izjava o kolacicima (Cookie policy)
1. Kako bi stranice „shop.wasi.hr“ ispravno radile, one moraju na racunalo korisnika spremiti malenu kolicinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Wasi prije spremanja Cookiesa (kolacica) mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice „shop.wasi.hr“ internetske trgovine Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa (kolacica).
2. Korisnik iskljucivanjem kolacica odlucuje hoce li dospustiti pohranjivanje kolacica na svom racunalu. Postavke kolacica mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Korisnik onemoguci kolacice, postoji mogucnost da stranica nece moci koristiti neke od funkcija koje podržava Wasi internetska trgovina.

Ostale odredbe
1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „shop.wasi.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Izmjena sadržaja na „shop.wasi.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je, kao i kopiranje, javno izvodenje i sl. Uporaba sadržaja „shop.wasi.hr“ na drugim web stranicama je zabranjena.
2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „shop.wasi.hr“ trecoj osobi samo u slucaju sklopljenog ugovora koji ureduje prava i obveze Prodavatelja i trece osobe koja objavljuje informaciju.
3. Kada „shop.wasi.hr“ odgovarajucim linkovima pruža mogucnost posjeta drugim web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opci uvjeti u slucaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
4. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile tocne, moguce je da informacije o odredenom proizvodu nisu ažurirane ili tocne. U tom slucaju ce Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu, nakon cega Kupac ima pravo ostati pri svojoj narudžbi ili ju izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
5. Prodavatelj zadržava pravo na objavu sadržaja na engleskom jeziku u slucajevima kada:
a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opceprihvaceni u hrvatskom jeziku, odnosno kada se radi o zajednickoj terminologiji.
c) postoji rizik da se važne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski
jezik, a da se ne izgubi njihovo znacenje i smisao


Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije, kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
adresu: Wasi d.o.o., Franje Lucica 32, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 3455-945
Faks: +385 (0)1 3455-947
e-adresu: webshop@wasi.hr

Izjava o privatnosti
Wasi d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnih podataka Kupaca, na nacin da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima/Korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza; informira Kupce o nacinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje Kupcima mogucnost izbora o upotrebi njihovih podataka, ukljucujuci mogucnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o Korisnicima strogo cuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Wasi d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje nacela zaštite privatnosti.